Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je ideálne nie len pre inštaláciu v novostavbách, radových alebo samostatných rodinných domoch s podlahovým vykurovaním, ale aj pre rekonštrukcie v ktorých dokáže nahradiť pôvodný zastaralý systém vykurovania. Moderné tepelné čerpadlo dokáže zohriať vykurovaciu vodu na viac ako 60°C  a je preto ideálne pre inštaláciu v pôvodných vykurovacích systémoch s radiátormi.

Druhy tepelných čerpadiel

V praxi sa využívajú štyri základné typy tepelných čerpadiel. Ich rozdelenie priamo súvisí s druhom média, z ktorého získavajú tepelnú energiu.

Vzduch/vzduch

  • Pri tomto systéme odoberá vonkajšia jednotka energiu  z vonkajšieho vzduchu a dokáže pri spotrebe 1kW elektrickej energie vyprodukovať do 5kW tepla. Podľa potreby teplý, alebo studený vzduch odovzdávajú vnútorné jednotky, ktorých môže byť niekoľko kusov.

Vzduch/Voda

  • vzhľadom k nenáročnej inštalácií je to v súčasnosti jeden z najpoužívanejších systémov. Čerpadlo získava tepelnú energiu z okolitého vonkajšieho vzduchu. Platí ale pravidlo, že čím je vyššia teplota vonkajšieho vzduchu, tým je vyššia účinnosť tepelného čerpadla. Moderné tepelné čerpadlo je možné prevádzkovať s prijateľnou účinnosťou až do teploty –25°C.

Voda/Voda

  • v tomto prípade je najčastejším zdrojom tepla podzemná voda. Voda je zo studne čerpaná do výmenníka tepelného čerpadla a po ochladení vrátená späť do zeme

Zem/Voda

  • je veľmi populárny systém najmä u novostavieb. Hĺbka inštalácie zemného kolektora je asi jeden až dva metre pod nezastavaným povrchom zeme. V potrubnom systéme najčastejšie cirkuluje mrazuvzdorná kvapalina, ktorá absorbuje tepelnú energiu zo zeme a prenášajú do výmenníka tepla.

Okrem vykurovania je možné tepelné čerpadlo prepojiť so zásobníkom teplej vody a celoročne tak usporiť nemalé prostriedky i na ohrev teplej vody.

Máte záujem o tepelné čerpadlo
alebo
potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás

klimatizacia@merax.sk

Pozrite si katalóg