Vzduchotechnika - projektovanie, montáž

Vzduchotechnika v princípe zabezpečuje nútené vetranie priestorov všade tam, kde nie je možné prirodzené vetranie.

Najčastejšie sú vetrané:

  • sociálne priestory
  • kuchyne
  • nízkoenergetické alebo pasívne rodinné domy
  • administratívne budovy
  • kiná
  • zábavné centrá

až po

  • priemyselné odsávanie škodlivín na zváracích pracoviskách
  • vo výrobných závodoch
  • prípadne vetranie čistého prostredia, ako sú napríklad laboratóriá a operačné sály.

Vzduchotechnickým systémom je zároveň možné dané priestory chladiť, vykurovať, alebo riadiť relatívnu vlhkosť vzduchu.

Máte záujem o vzduchotechniku
alebo
potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás

klimatizacia@merax.sk